LÄXA till onsdag vecka 16 Tyska åk 8

Du ska läsa och förstå texten om ADOLF och RUDOLF i textboken sid24. Slå upp ord du inte förstår . Finns ordlista längst bak. Du ska kunna förstå vad texten handlar om så att du kan svara på frågor. Du får ha texten framför dig när du svarar.

 

Lär dig småorden i länken nedan. Sätt in dem i olika sammanhang så att du blir säker på att använda dem

SMÅORD i läxa åk 8

Vi har också  tränat på hur man bildar ACKUSATIVFORM i tyskan. Här kommer 3 bra filmer som repetition. LÄR DIG FORMERNA I LÄXA 

Der Mann heisst Peter. Ich kenne den Mann. Ich kenne einen Mann

Die Frau heisst Susan.  Ich kenne die Frau. Ich kenne eine Frau.

Das Pferd ist gross.  Ich kenne das Pferd. Ich kenne ein Pferd.

DER-DEN / EINEN

DIE-DIE / EINE

DAS-DAS / EIN

nb

Tyska åk 8 Prov vecka 8

Du ska skriva en berättelse  om  hur en dag kan se ut . Man vaknar,äter frukost ,åker  till skolan osv. Sidor att träna på finns även i Textboken sidan 28-29 och Övningsboken sid  34-36 ,41-44 och sidan 48

Du ska kunna berätta i nutid( presens) och använda både vanliga verb och verb med omljud.

Du ska använda  bindeord . Ord som binder ihop satser så att språket blir mer sammanhängande. Du ska också använda sk småord som även de ger språket mer flyt. Här är länkenBindeord och Småord att använda på provet HÄR   

Översätt bindeorden och småorden. Du hittar dem i Textboken sid 87-88

 

Här nedan  ser du har man böjer vanliga verb och  verb med omljud.

Även  ett par lärorika  filmer .

KlICKA PÅ BILDEN

KLICKA PÅ BILDEN

.
HÄR EN FILM OM VERB MED OMLJUD

HÄR EN FILM OM VANLIGA VERB ( UTAN OMLJUD)

Vecka 4 Tyska Die Uhrzeit

FÖRHÖR TYSKA vecka 4

Die Uhrzeit

Denna gång ska du spela in när du svarar på frågorna.

På så vis får jag  även höra  hur ditt uttal är.Du skickar  inspelningen till Showbie till mappen Die Uhr:

När du svarar på en fråga KOM IHÅG att LÄSA hela frågan på svenska och sedan svara på tyska.

 

Fråga 1.Det finns 2 sätt  att fråga : Hur mycket är klockan?

Vad säger man på tyska? 

Fråga 2 :

Lyssna på inspelningen . Spela in dina svar. Läs frågan och svara på tyska.

1.Vilken tid tycker Sofia  passar bäst att träffas? 

2.Vilken tid tycker Joachim  vore den bästa att ses?

3. Han ska iväg på fritidsaktivitet. Vilken och när ?

 4.Vilken tid ska de träffas på cafe`?

Fråga 3.

Titta på klockorna på bilden.

Säg på tyska vad klockan är .

EXEMPEL :Säg så här :       Nummer  eins  : Es ist halb zwei 

                                                      Nummer zwei: es ist halb acht

 

 

 

 

Week 4 WORD GAME

 

 

HELLO CHILDREN

This week you are going to play a word game to learn and practise describing vocabulary ( glosor).

This is how it works. Watch us play the WORD GAME: ( sorry that we are a little upside down  😛 )>

Starring: Simon and Axel Script: Diana  Cameraman: Erik  😆

Download the WORDS below. Print out and cut apart.

WORD GAME  printables  HERE

 

PHOTO FROM PEXELS

W. 49 Christmas Greetings🎅🏻❤️

Hello you guys in Kyrkbyn, Digerberget and Berget.  🙂 

We are Ida and Klara from 9th grade in Orsaskolan. We are fifteen years old and will take care of this blog. There will be; videos, picture, interviews, presentations and much more to teach you some more  English. We hope you will find our blog helpful. In our first post, we have a Christmas theme.

Here is a funny  Advent calendar! Watch one video each day until Christmas!

Do you want to know why we celebrate Christmas or how they celebrate Christmas in other countries? Check out this link below!https://www.whychristmas.com/customs/

Here is a story about a gingerbread man who ran away from his home because he thought he was about to get eaten. Do you think he’ll ever come back? Just follow the link below to find out!  After reading the story, you can also play some games with Mr gingerbread.https://www.topmarks.co.uk/stories/GingerbreadMan.aspx

At the end of our first blog post, we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!                                        Klara and Ida

Onsdag vecka 42 åk 8 TYSKA

Idag tar Jenny hand om er.Jag kommer senare

TRÄNA SPRÅKET UNDER ”DEUTSCH ÜBUNGEN” I MENYN PÅ  STARTSIDAN till AKTIVKLASS

Börja med att träna in dessa småord tills du kan dem HÄR

Titta tillsammans på följande avsnitt:                              OM DET BLIR TID ÖVER ARBETAR NI MED ERT ANDT-PROJEKT

Vecka 8 klass 8a och 8b

 

1:Adjectives and Adverbs view HERE

 FILM OM TIDS-PREPOSITIONER


BÖRJA MED  ADVERB I ERA ARBETSBÖCKER SID 69,70 och  71.

SKRIV I ERA SKRIVHÄFTEN

FORTSÄTT SEDAN MED PREPOSITIONER I ARBETSBOKEN  SID 67 ÖVN A   SID 68 ÖVN B och C

EXTRA UPPGIFT:
Läs i Textbook sid 124-129 ” USA- the United States of America” och svara på frågor i Workbook sidan 117