Tyska åk 7 Läxa HAUSAUFGABEN till onsdag vecka 41

 LÄXA TILL ONSDAG VECKA 41.

Välj ut minst  10 fraser ( gärna fler) från filmen.Det ska vara fraser som du INTE redan kan.

Skriv fraserna  i ditt skrivhäfte.Lär dig uttal och stavning. LÄS IN FRASERNA  och spara i bildbiblioteket.

Ta ett foto av det du skrivit . Lägg in  fotot i Showbie -appen i mappen ;Tyska åk 7 ” HALLO – TSCHÜS” 

 

 

 

&nbsp[youtube https://www.youtube.com/watch?v=uO0jWxhVW1A?rel=0&showinfo=0]

Tyska åk 7 Onsdag vecka 36

 

Ipad -övningar . Siffror ,Färger,Mat,Ord och Fraser  

                          😛   😀   🙂  

Klicka på länken här nere. VIEL SPAß( ha det så kul)             

ÖVA HÄR

 

 

 

 

Tyska åk 7 onsdag vecka 18 med Gun

Idag tränar ni kamratbedömning på det ni hittills  skrivit om ”Das bin ich”.!

SÅ HÄR GÖR NI

LÄS HÖGT OCH  NOGA IGENOM INSTRUKTIONERNA MED GUN!!

 Om du skrivit på papper, börja med att skriva in din  text  i Pages.Kopiera och lägg kopian  under originalet ( detta för att senare kunna följa hur ni har förbättrat ert skrivande) ni ska alltså ha två lika texter nu varav den ena ska förbli original och den andra ska ni göra förbättringar i .

Be Gun om hjälp

 1. Sätt er 2 och 2
 2. Läs  först  högt  för  varandra det ni hittills skrivit.
 3. Den som lyssnar ska ge feedback. 2 saker som var bra och 1 sak som kan göras annorlunda.TWO STARS AND A WISH 😀
 4. Granska sedan era båda texter  tillsammans. Hur ser stavning och grammatik ut? Vad kan förbättras?
 5. Gör förbättringar  med GRÖN TEXT så man kan följa utvecklingen.
 6. NU byter ni  respons-kamrat och gör samma sak igen!!!  
 7. Blev feeedback den samma som av första  kamraten?
 8. Nu byter ni och gör samma sak igen
 9. Och en gång till.
 10. Nu borde era texter se annorlunda ut än originalet.
 11. LÄXA TILL vecka 19  TORSDAG . TRÄNA PÅ ATT KUNNA BERÄTTA MUNTLIGT  och SKRIFTLIGT OM DIG SJÄLV .