Engelska v 5

Denna veckan ska vi fortsätta skrivandet. GREAT IDEAS FOR GREAT STORIES VIEW HERE

Här hittar du sk ”story prompts” eller ”story starters” .

Du ska skriva en kort historia idag .

Press the ” News Headline” button and follow the instructions. 

Kom ihåg: Inledning,berättelse,avslutning.

Stor bokstav efter punkt.

Tänk på  stavning  och grammatik.Variera texten, dvs använd olika bindeord och synonymer.More usful words .VIEW HERE

So many ways to say  ”Say”  . Amazing isn´t  it!!!

So many ways yo say " Say"