Fredag v 4 Klass 7A

The Secret Door
Knock on this door  and find yourself somewhere in the world.Knock again and go somewhere else. Tell your friends  as you go along.Show the location and discover it together.Use the arrows  to move along.  

Hej Klassen. Idag tar Mattias hand om er.

Ni ska läsa i readtheory den första halvtimmem .

Därefter ska ni ska träna att prata engelska i liten grupp . Läs instruktionen på  den hemliga dörren. Använd så många bindeord som möjligt ur listan här nedan när ni berättar om er världsresa.

TAKE TURNS IN TELLING ABOUT YOUR TRIP

AROUND THE WORLD

Use some of these words:

ofta: frequently

senare, därefter: secondly 
som ett resultat av: as a result of
tillfälligt,ibland: occasionally
till sist: finally
slutligen: eventually
till slut: at last
under tiden: meanwhile
annars: otherwise
därefter: next
efteråt: afterwards
för att sammanfatta: to conclude
i motsats: in contrast                                          
jämfört med: compared to
medan: during
medan, under tiden: while
men, dock: however
sedan,därefter :furthermore

Måndag v 4

  1. Återberätta  texten ”Freitagabend” sid 66 TB  för varandra.( ta hjälp av dina egna meningar från sid 70 i ÖB)
  2. Gör övn E .1 och E.2 sid 73 ÖB
  3. Beskriv i korthet huvudpersonerna i ”Türkisch für Anfänger” (TfA) :   Namn, ålder, syssselsättning,vilken relation de har till varandra  var/hur de bor osv. 
  4. Läxa till Torsdag:Gör en beskrivning av en av personerna i TfA .Ta hjälp av adjektiven du fick förra veckan ( stenciler). Lär också in följande ord tills på torsdag :Träna på TfA glosor HÄR    

Måndag v 4

  1. Arbeta med sidan 36-37 i ÖB. ” Wir schlagen im Wörterbuch nach”
  2. Beskriv i korthet huvudpersonerna i ”Türkisch für Anfänger” (TfA) :   Namn, ålder, syssselsättning,vilken relation de har till varandra  var/hur de bor osv. Läxa till Torsdag:Gör en beskrivning av en av personerna i TfA .Ta hjälp av adjektiven du fick förra veckan ( stenciler). Lär också in följande ord tills på torsdag :Träna på TfA glosor HÄR