IMPROVE YOUR ENGLISH

HÄR HITTAR DU DET MESTA FÖR ATT TRÄNA ENGELSKA HÄR

WRITING :

1. Storybird …….       Skriv dina egna texter med fina bilder

2.Story Starters……   Skriv en text med hjälp av denna länk

3.Story Starters…… a lot of fun

TRÄNA PÅ I-PADS

4.Träna på FEELINGS Här

5. Träna på FOOD Här

6.Träna på FRIENDSHIP Här

7. Träna på DAILY ROUTINE Här

8.GAMES….. TRÄNA ORD Här

DET KOMMER SNART  MER ……. 

VANLIGA ENGELSKA ORD 

9.TRÄNA ORD HÄR” BABADUM”

10.Common Words in English …. Quizlet Här

11. Common Words. Här

12. Common Verbs ….. Här