Engelska v 5

Denna veckan ska vi fortsätta skrivandet. GREAT IDEAS FOR GREAT STORIES VIEW HERE

Här hittar du sk ”story prompts” eller ”story starters” .

Du ska skriva en kort historia idag .

Press the ” News Headline” button and follow the instructions. 

Kom ihåg: Inledning,berättelse,avslutning.

Stor bokstav efter punkt.

Tänk på  stavning  och grammatik.Variera texten, dvs använd olika bindeord och synonymer.More usful words .VIEW HERE

So many ways to say  ”Say”  . Amazing isn´t  it!!!

So many ways yo say " Say"

 

Fredag vecka 4 Eng2 språkval

Hej klassen

Idag ska ni skriva tillsammans  med en kamrat som ni aldrig jobbat med tidigare .Uppgiften är att gå in HÄR och träna vinterord tillsammans. Lyssna på uttalet också . När ni kan orden ska ni två tillsammans skriva en berättelse som innehåller så många av vinterorden  som möjligt. Klara färdiga kör 😆

 

TEAMWORK MAKES THE DREAMWORK 

Fredag v 4 Tyska åk 7

Hej Klassen

Idag tar Christoph hand om er.

I boken ska ni : repetera ett tjusigt uttal på sidan 67 texten” Ich heiße Paula”.

Spela in när du läser högt.

Lyssna tillsammans med en kamrat.

Ge varandra beröm o råd.

Sedan gör du  Övning 3 sid 67.

Sätt in dessa ord i meningar med hjälp av läraren.Dessa ord är sååå bra att kunna.

Sedan får Chrisoph hitta på nåt kul. Es ist ja Freitag 🙂

Måndag v 4

  1. Återberätta  texten ”Freitagabend” sid 66 TB  för varandra.( ta hjälp av dina egna meningar från sid 70 i ÖB)
  2. Gör övn E .1 och E.2 sid 73 ÖB
  3. Beskriv i korthet huvudpersonerna i ”Türkisch für Anfänger” (TfA) :   Namn, ålder, syssselsättning,vilken relation de har till varandra  var/hur de bor osv. 
  4. Läxa till Torsdag:Gör en beskrivning av en av personerna i TfA .Ta hjälp av adjektiven du fick förra veckan ( stenciler). Lär också in följande ord tills på torsdag :Träna på TfA glosor HÄR