8B Fredag

Partikelverb  ( Phrasal Verbs) är verb i språket som utgörs av ett verb och en partikel, oftast i form av ett adverb eller en preposition. De är vanliga i germanska språk som engelska och svenska. Ett kännetecken är att betoningen ligger på partikeln. Exempel är ge upp och komma hit.

 

Top 10 Phrasal Verbs view HERE

 

GLOSOR.EU träna Phrasal Verbs View HERE

 

Formal Phrasal Verbs View HERE

 

The Party View HERE

 

VANLIGA OREGELBUNDNA VERB View HERE

 

Vecka 8 klass 8a och 8b

 

1:Adjectives and Adverbs view HERE

 FILM OM TIDS-PREPOSITIONER


BÖRJA MED  ADVERB I ERA ARBETSBÖCKER SID 69,70 och  71.

SKRIV I ERA SKRIVHÄFTEN

FORTSÄTT SEDAN MED PREPOSITIONER I ARBETSBOKEN  SID 67 ÖVN A   SID 68 ÖVN B och C

EXTRA UPPGIFT:
Läs i Textbook sid 124-129 ” USA- the United States of America” och svara på frågor i Workbook sidan 117

 

Prov vecka 46 Giving your opinion

                      

opinion-when-writing

 

 

 

Visst vill du träna för att bli ännu bättre? Då kan du göra det här.  🙂  😀 

 

 

opinion-words VIEW HERE

 

Quizlet opinion words

 

Improve your speaking skills view HERE

 

 

Suggestions how you can vary your vocabulary.(Click on the photos)

imageimg_1051

Here is another really good Quizlet View HERE

 

 

 

vecka 43

Träna verb i dåtid HÄR

Gå in på länken.

Välj din nivå :A1 = Lätt  A2 = Lite svårare  osv  

Ovanför texten finns ” Preparation”  Gör den övningen innan du börjar läsa.

Läs texten och gör övningarna som du hittar under textrutan 😀      😆 

Have a nice reading time. VIEW HERE

 

 

 

 

 

 

Engelska Fredag 8B

WINGS 8 WEBBÖVNINGAR

SECTION 1 ”THE MEDIA” View HERE

Do all 3  exercises  in :The media is all around us (GLOSOR,VOCABULARY ,GRAMMAR)

Do all 3 exercises in :The power of advertising   (GLOSOR,VOCABULARY ,GRAMMAR)

CHECK WHAT YOU HAVE LEARNED. DO THE TESTS 

DO YOU HAVE TIME TO SPARE?? WELL, THERE IS ALWAYS READTHEORY 😀 

 

 

 

 

 

 

Eng vecka 36 Klass 8A ,8B , 8C

 

Divide class  into pairs 

My cozy computer corner Photo from Facebook
My cozy computer corner
Photo from Facebook

 

 

1Discussion . Internet and Computers view HERE

Student A will discuss the issues with Student 🙄  😆 

 

Do the same all over again BUT change partners  😛 

2 .  Discussion . Movies and Television view HERE

 

3. Conclusion  

Share your thoughts and opinions in class. your teacher will lead the discussionHANDS UP